Uztaro 16 (1996)

Edukiaren eragina arrazonamendu deduktiboan