Uztaro 118 (2021)

UEUren Online ikaskuntzarako eredu pedagogikoaren sorrera eta garapena

Laburpena:

Online unibertsitatearen eraikuntza ondo mamitutako oinarri psikopedagogikoetatik egin beharra dago, ingurune digitalean ere era guztietako ikaskuntza- eta ikerketa-prozesuak bultzatuko eta mesedetuko dituen egitasmo baten barruan, eta betiere etengabeko planifikazioa, ekintza eta ebaluazioa gidari dituela. Egun, COVID-19ak sortutako osasun-krisia dela-eta, inoiz baino beharrezkoago ikusten dugu irakaskuntzak eta ikerkuntzak online metodologiak eskaintzen dituen abantailak erabiltzea eta zenbait oztopok edo garapen faltak ekar ditzakeen arriskuak ezagutzea. Artikulu honetan azken urteotan UEUk eredu pedagogikoa eraikitzeko aurrera eraman duen prozesuaren berri emango dugu, horretarako sortutako lan-tresnak deskribatuko ditugu, bai eta UPV/EHUrekin elkarlanean antolatutako graduondoko batean, «IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan, etengabeko formakuntzan eta hizkuntzen irakaskuntzan» (HEZikt) Berezko Tituluan, nola aplikatu den azalduko ere, emaitzak jasoz eta hobetu beharrekoak zehaztuz.

Gako-hitzak: Euskal Unibertsitatea -- Online -- Ikaskuntza -- e-learning 2.0 -- Pedagogia -- HEZikt

[Title]

A pedagogical proposal for elearning in the Basque Summer University (UEU)

[Abstract]

The construction of an online university must be based on in a digital environment of a well-grounded psycho-pedagogical grounds, as well as inside a more general project that encourages and favors all types of learning (formal, non-formal and informal), taking into account that it is needed a cyclic revision, planning of action and evaluation. Nowadays, this seems crucial due to the health crisis caused by COVID-19. We have to take into account the benefits of digital tools and computing technologies will play a strategic role in this educational process. In this paper we analyze the process of the Basque Summer University (UEU) in building the pedagogical model over the last years, describing the theoretical resources created for this purpose and how this was carried to practice in the following postgraduate studies called «ICTs and digital skills in education, lifelong learning and language teaching (HEZikt)» organized in joint collaboration with the University of the Basque Country (UPV/EHU).

Key words: Basque University -- Online -- e-learning 2.0 -- Pedagogy -- HEZikt