Uztaro 118 (2021)

Lehiaketako kiroletik aisialdiko jarduera fisikora: emakumeen esperientziak eta esanahiak

Laburpena:

Ikerketa honen helburua izan zen pilotari izandako emakumeek lehiaketako kirola zergatik utzi zuten ezagutzea eta beraien behar eta interesetara egokituko litzatekeen ereduak zer ezaugarri izan behar lituzkeen identifikatzea. Feminismo postestrukturalistaren ikuspegian oinarritutako elkarrizketa sakon zein taldeeztabaidaren bidez, Nafarroako pilota-elkarte bateko lau pilotari ohiren eta entrenatzailearen bizipenak jaso eta aztertu ziren. Itzultzeko aukera aztertzen hasiz gero, beste eskaintza-eredu bat nahiko lukete, haien interesetara egokitua, besteak beste, giro ona eta taldearekiko konpromisoa nabarmendu zituzten. Horrela, garai batean topatu zituzten zailtasunei erresistentzia agertu eta ahalduntzeari bide emango liokete. Hala ere, zalantzak eta kontraesanak azaleratu ziren, eskaintzak nolakoa izan behar lukeen erabat argi geratu gabe. Errealitate-aniztasuna dela eta, konplexua izan liteke jarduera fisikoan aritzeko aisialdiko talde bat sortzea. Emakumeen ahotsetatik beraientzako aisialdiko eskaintza sortzeak, ordea, jarduera fisikoarekiko atxikimendua eraginkorragoa izaten lagun lezake.

Gako-hitzak: Atxikimendua -- Aisialdia -- Emakume kirolariak

[Title]

From competitive sport to leisure time physical activity: women’s experiences and meanings

[Abstract]

The objective of this study was, based on experiences of female Basque pelota ex-players, to know why they dropped out of competitive sport and to identify which characteristics should have a model adapted to their needs and interests. Post-structural feminist perspective was used. Experiences of four ex-players and a coach of Navarre were collected and analysed through in-depth interviews and group interview. They would like a new offer model adapted to their interests, highlighting aspects such as a good atmosphere and group commitment. The difficulties that were underlined would lead to resistance and empowerment. However, doubts and contradictions arose about how the offer should be. Given the diversity of realities, it could be complex to create a leisure time physical activity group. However, developing the leisure offer for women through their voices could contribute to greater effectiveness of adherence to physical activity.

Key words: Adherence -- Leisure -- Sportswomen