Uztaro 118 (2021)

Harrotasun morala: oinarrizko ikerketa eta hezkuntza-inplikazioak

Laburpena:

Gaur egun inork ez du zalantzan jartzen enpatiak edo erru-sentimenduek jokaera moralean duten balioa. Emozio horiez gain, ordea, bada behar beste aztertu ez den beste zenbait emozio. Horietariko bat harrotasun morala da, moralki positiboa den ekintza bat egitearen ondorioz senti dezakegun emozioa. Artikulu honetan, emozio horri buruz gaur egungo ikerketen berrikuspena egingo da, ikerketa urria, hasiberria. Zehazki, hezkuntza-arloan inplikazio garrantzitsuak dituzten bost ikerketa xehetasunez azalduko dira. Lehenengo biek harrotasun moralak motibazioan dituen onuretan jartzen dute arreta. Beste hirurak, berriz, harrotasun morala modu paradoxikoan ahuldu dezaketen elementuetan ardazten dira: kostu pertsonalak eta taldearen gehiengoaren aurka joatea. Azkenik, lan horien hezkuntza-inplikazioei buruz hausnartuko da; alde batetik, hezkuntza moralean emozio horren garapena estimulatzearen komenigarritasuna azpimarratzen da; bestetik, emozio horren kontra jokatzen duten faktoreei aurre egiteko haurrak hezi behar direla azpimarratzen da, bereziki, taldearen eragin negatiboarengandik aska daitezen.

Gako-hitzak: Hezkuntza morala -- Emozio autokontzienteak -- Harrotasun morala -- Kostu pertsonala -- Gehiengoaren eragina -- Jokaera prosoziala

[Title]

Moral pride: Basic research and Educational Implications

[Abstract]

Today, no one doubts the importance of empathy or guilt in moral behavior. However, other emotions continue to be overlooked. One of these is moral pride, the emotion we may feel after carrying out a morally positive action. This paper conducts a review of existing research (scarce and incipient) into this emotion, describing in particular detail five studies with important educational implications. The first two studies focus on the motivational benefits of moral pride, while the others analyze elements that may paradoxically undermine it: personal costs and going against the group majority. Finally, the paper reflects on the educational implications, highlighting both the importance of stimulating the development of this emotion in moral education, and the need to help children overcome those factors which work against it, especially the negative influence of the group.

Key words: Moral education -- Self-conscious emotions -- Moral pride -- Personal cost -- Majority influence -- Prosocial behavior