Uztaro 117 (2021)

Osasun-arloko profesionalei eragiten dieten laneko segurtasun eta osasuneko arrisku berriak

Laburpena:

Osasun-arloko sektorea eraldaketa digitalean murgilduta dago eta, horrela izanik, teknologia berrien eragin positiboak eta negatiboak aztertuko ditugu. Ondorio onuragarrien artean, honakoak aipa ditzakegu: osasun-arloan robotak sartzeak gaixoaren berreskuratze-denbora murrizten du, adimen artifizialeko tresnek zeregin administratiboetan laguntzen dute eta Big Data lagungarri zaie medikuei diagnosilanetan. Dena den, sektore honetan digitalizazioak ondorio kaltegarriak ere baditu, hala nola datu pertsonalen trataera, arrisku biologiko, kimiko, ergonomiko eta, batez ere, arrisku psikosozialak. Gainera, adimen artifizialak eta roboten erabilerak lanpostuen galera ekarri eta horrek beldurra eragin dezake eta, ondorioz, estresa. Beraz, lan honen helburua da osasun-arloko profesionalei eragiten dieten laneko segurtasun eta osasuneko arrisku berrien ondorioak aztertzea eta horiek murrizteko edo ekiditeko bideak zeintzuk diren aztertzea.

Gako-hitzak: Osasun-arloko profesionalak -- Arrisku berriak -- Arrisku psikosozialak

[Title]

Emerging risks in work safety and health affecting health professionals

[Abstract]

The health sector is immersed in a digital transformation. Taking into account this reality, we will analyze the positive and negative aspects of the incorporation of these new technologies in this sector. Among the positive aspects we can highlight the following: the incorporation of robotization allows to improve the recovery time of the patient, artificial intelligence tools free doctors from administrative tasks and Big Data help health professionals to make diagnoses. However, digitalization in this sector also has negative consequences, such as the privacy of personal data, biological, chemical, ergonomic, and especially psychosocial risks. Additionally, artificial intelligence, together with robotics, could be a massive predator of jobs and fear of job loss can generate stress. Thus, the purpose of this work is to analyze the positive and negative consequences of the emerging risks of health professionals and which are the measures to eliminate or reduce them.

Key words: Health professionals -- Emerging risks -- Psychosocial risks