Uztaro 117 (2021)

Ekonomia solidarioko merkatu sozialak, lankidetza-sare solidarioen ikuspegitik. Euskal Herriko merkatu sozialaren azterketa

Egilea(k):
Pablo Arrillaga Márquez
DOI:
10.26876/uztaro.117.2021.1
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
5-30
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Ekonomia solidarioak ekonomia kapitalistarekiko kritikoa den ikuspegi batetik abiatutako errealitate sozioekonomiko eta praktika eraldatzaileak gorpuzten ditu. Eta merkatu soziala da horren hedapenerako azkenaldian garatutako estrategia zentrala. Bertan ekonomia solidarioaren logikan lan eta kontsumitzen duten eragileen arteko harremanak indartu nahi dira, elkartasunean, elkarrekikotasunean eta justizia sozialean oinarritutako ekoizpen-, kontsumo-, banakuntza- eta finantzaketaharremanen inguruan. Artikulu honetan, merkatu soziala osatu nahi izan dugu Euclides A. Mance filosofo eta ekonomialari brasildarraren lankidetza solidarioan oinarritutako sareen teoriatik datozen ekarpenekin. Azkenik, irakaspen teoriko hauek lurreratuko ditugu Euskal Herriko merkatu sozialean; izan ere, azkenengo urteetan hartutako norabidea bat dator, neurri handi batean, autore brasildarraren teoriaren elementuekin.

Gako-hitzak: Ekonomia solidarioa -- Lankidetza-sare solidarioak -- Merkatu soziala

[Title]

Solidarity economy based social markets as solidarity cooperation networks. Analysis of the Basque social market

[Abstract]

The solidarity economy constitutes different socioeconomic and practical realities from a critical perspective with the capitalist economy. And within this, the social market is the central strategy recently developed for its expansion. Social market aims to strengthen relations between the different agents that work and consume in the logic of solidarity eco¬nomy, around the relations of production, distribution, consumption and financing based on solidarity, reciprocity and social justice. In this article we will complement the social market with contributions from the theory of solidarity cooperation networks of the Brazilian philoso¬pher and economist Euclides A. Mance. Finally, we will apply these theoretical lessons in the Basque Country’s social market, since the direction it has taken in recent years is in line with different elements of the Brazilian author’s theory.

Key words: Solidarity Economy -- Solidarity Cooperation Networks -- Social Market