Uztaro 115 (2020)

Prisionizazio sekundarioa eta euskal presoen adineko gurasoen osasun mentala

Laburpena:

Ikerketa honetan, urrun espetxeratutako euskal presoen adineko gurasoen prisionizazio sekundarioak —pertsona baten kartzelatzeak senideengan eragindako ondorio multzoa— osasun mentalean duen eragina aztertu da. Osasun mentala bi modutara neurtu da: psikopatologia-maila eta osasun mental positiboa aztertuz. Ikerketak bi helburu ditu: a) jakitea osasun mentalean alderik ote dagoen semealabak urrun kartzelatuta edo seme-alaba espetxeraturik ez duten gurasoen artean, eta b) presoen gurasoen artean, osasun mentalean alderik ote dagoen espetxerainoko distantziaren arabera. Emaitzek diote, batetik, presoen gurasoek psikopatologia altuagoa eta osasun mental positibo baxuagoa zutela, eta, bestetik, seme-alabak urrundutako gurasoek psikopatologia-maila altuagoa baina osasun mental positibo altuagoa zutela. Ondorioz, prisionizazio sekundarioak eragin kaltegarria du urrundutako euskal presoen adineko gurasoen osasun mentalean, eta kalte horrekin bukatzeko, beharrezkoa litzateke euskal presoekin erabiltzen den espetxe-politikan aldaketak egitea.

Gako-hitzak: Prisionizazio sekundarioa -- Osasun mentala -- Psikopatologia -- Osasun mental positiboa -- Euskal presoak

[Title]

Secondary Prisionization and basque immates older parents mental health

[Abstract]

The present study shows the impact of Secondary Prisonization —the effects that imprisonment of a family member has on relatives— on mental health of elderly parents of Basque prisoners incarcerated in prisons located far away from their homes. In the study, mental health was evaluated as a composition of psychopathology levels and positive mental health. Results show that these parents had higher levels of psychopathology and lower levels of Positive Mental Health than those parents with no son or daughter imprisoned. When comparing parents with sons or daughters incarcerated close versus far from home, the latter present higher levels of psychopathology, but also higher levels of Positive Mental Health. Thus, it could be concluded that Secondary Prisonization implies a suffering for elderly parents with sons or daughters incarcerated in remote jails a suffering and, in consequence, that changes in the penitentiary policy are required in order to finish this situation.

Key words: Secondary prisionization -- Mental health -- Psychopathology -- Positive mental health -- Basque prisoners