Uztaro 115 (2020)

«Ez da mattetzen erakutsi». Azpeitia, hitanoa eta generoen arteko arrakala

Laburpena:

Hitanoaren erabileran alde handia dago igorlearen nahiz hartzailearen generoaren arabera: joera orokortua da hika gutxiago egiten dutela emakumeek, eta egiten zaiela emakumeei, eta gizonen arteko erabilera gailentzen dela. Ikerketa honetan Azpeitian hitanoarekikoak zertan diren aztertu dugu. Galde-sorta bidez 1.247 herritarren erantzunak jaso ditugu. Lortutako datuen arabera, Azpeitia hitanoa sendo dagoen gune gutxietako bat izanik ere, patroi berari segitzen dio, eta alde handiak ikusten dira adinaren eta generoaren arabera. Parte-hartzaile helduek horren atzean egon litezkeen arrazoiak zein diren erantzun dute galde-sortan. Gure jendarteko egiturazko sexismoa da gako nagusia, hortik eratortzen diren hainbat faktorek pisu handia baitute hizkuntzen erabileran.

Gako-hitzak: Hika -- Noka -- Generoa -- Hizkuntza-tratamendua -- Aditz-forma alokutiboak

[Title]

«We haven’t been taught to love it». Azpeitia, hika and gender gap

[Abstract]

There is a considerable difference in the use of the Basque informal form of address hika depending on the gender of both the speaker and the hearer: the overall trend is that women use hika and are addressed in hika to a lesser extent, and it is in man to man communication where it prevails. In this study we examine the use of hika in the town of Azpeitia. We collected the responses of 1,247 participants via questionnaire. According to the data we gathered, although hika remains strong in Azpeitia, we observed the same pattern, as there are large differences depending on age and gender. Adult participants explained the possible answers to that issue in the questionnaire. The structural sexism in our society seems to be the main key, since several factors stemming from it play a strong influence in language use.

Key words: Hika -- Noka -- Gender -- Form of address -- Allocutive verb forms