Uztaro 114 (2020)

Goldberg-en Antsietate eta Depresio Eskala: euskarazko egokitzapenaren ikerketa pilotua

Laburpena:

Euskarara egokitutako eta baliozkotutako ebaluazio-tresnak garatzeak behar bat izaten jarraitzen du. Egun ez dago adineko pertsonen dimentsio emozionalaren ebaluazioa egiteko aukera ematen duen euskarazko galde-sortarik. Behar horri erantzuteko, lan honetan, Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) galde-sorta euskarara egokitzeko ikerketa pilotua gauzatu da. Guztira Nafarroako eta Gipuzkoako eremu soziolinguistiko ezberdinetako 68 adineko pertsona egoitzaratuk parte hartu dute, euskal hiztunak direnak, eta EADGaren euskarazko bertsioa (GADE) pasa zaie. Hasierako emaitzek adierazi dute euskarazko bertsioak barnetrinkotasun egokia duela. Era berean, hitz batzuek zalantza bat edo beste eragin duten arren, parte-hartzaileek, orokorrean, itemekiko ulermen egokia azaldu dute. Hartara, emaitzek iradokitzen dute GADEa, egokitzapenaren fase esperimentalari begira, tresna fidagarria izan daitekeela antsietatearen eta depresioaren baheketa egiteko adineko euskal hiztun egoitzaratuekin.

Gako-hitzak: Testen egokitzapena -- Depresioa -- Antsietatea -- Adineko pertsonak

[Title]

Goldberg Anxiety and Depression Scale: Pilot study of the Basque adaptation

[Abstract]

Developing Basque-adapted and validated assessment tools is still an unsolved need. Nowadays, there is no Basque questionnaire to assess the emotional dimension of elderly people. In order to respond to this need, in this work, a pilot research was realised to adapt the Spanish version of Goldberg Anxiety and Depression Scale (GADS) to Basque. Participants were 68 Basque-speaking institutionalised elders from different sociolinguistic areas in Navarre and Gipuzkoa that answered the Basque version of GADS (GADE). Preliminary results have shown that the Basque version has an adequate internal consistency. Despite some doubts in specific words, the results indicate a generally good items’ understanding from the subjects. Thus, the results of this pilot research suggest that GADE, regarding the experimental phase of adaptation, seems to be a reliable tool in order to assess anxiety and depression in Basque institutionalised elderly people.

Key words: Test adaptation -- Depression -- Anxiety -- Elderly people