Uztaro 112 (2020)

Marketinaren filosofiaren eta artearen ikuspegi erromantikoaren arteko gatazka

Laburpena:

Arte-arloko marketinaren erabileraren ikuspegi ezberdinak aztertuko dira lan honetan. Izan ere, Arte Ederren ezaugarri bereziak direla-eta, historian zehar jarrera kontrajarriak sortu dira adituen artean, marketin-funtzioak artelanaren ekoizpenaren zein fasetan erabili behar diren hain zuzen ere, eta bi korronte nagusi sortu dira. Alde batetik, marketina merkaturatze-tresna soiltzat erabiltzea proposatzen dutenak, artelana amaituta dagoen momentutik aurrera eta ez sortze-prozesuan, produkturako orientazioa deitua. Eta bestalde, marketinaren merkatu-orientazioa defendatzen dutenak, marketina artelanaren sortze-prozesuaren lehen etapatik presente egon behar duelako ideia, eta marketin orokorraren filosofiarekin bat datorrena. Azken finean, autoreak bi ikuspuntuen arteko oreka bilatzen saiatu dira, arte-arlora zuzendutako marketin propio bat proposatuz, arteen marketin kontzeptua hain zuzen ere.

Gako-hitzak: Produkturako ikuspegia -- Merkarturako ikuspegia -- Orientazio-dilema -- Ideia erromatikoa -- Arteen marketina -- Merkataritza eta arteen oreka

[Title]

Tension between marketing philosophy and the romantic view of art

[Abstract]

This work examines the different approaches in the use of marketing in the field of art. Because of the specific features of fine arts, there have been opposing positions among experts over time.This paper explores the two main contrasting points of view. On the one hand, some experts propose to use marketing tools only to bring the art product to the market once the art work is finshed rather than in the creation and development stage, this idea is known as “product-led”. On the other hand, the idea of who say that marketing tools have to be aplied from the first stage, that is to say, from the conception of the art product, in line with marketing philosophy, this idea is known as “market-led”. After all, many authors will come to seek a balance between the two approaches, proposing an specific marketing model customized to the art field.

Key words: Product-led -- Market-led -- Orientation dilemma -- Romantic view -- Arts marketing -- Art and commercial balance