Uztaro 112 (2020)

Haur Hezkuntzan genero-ikuspuntutik egiten den lanketa

Laburpena:

Egun, genero- eta sexualitate-politikek ez dute genero-indarkeria errotik lantzen, garaiotan gorakada handia izan duen arren. Horregatik hezkuntza-sisteman hezkidetza-ereduaren inguruko hausnarketa beharrezkoa da, oroz gain 0-6 etapan, alegia, genero-eraikuntzaren hastapenetan. Ikerketa honek haurtzaroan sakontzeko grina du, hezkuntza-sisteman generoaren auziari dagokionez egiten den lanketa aztertzea xede nagusi duela. Kasu-azterketa bat da honako ikerketa hau, bost adituri buruturiko elkarrizketa bidez hezkidetzaren inguruan egiten den lanketa erregistratuz, gaiaren panoramika bat lortu nahi da. Honenbestez, alde batetik hezkidetzaren nondik norakoak, eta bestetik, horiek zehazki Haur Hezkuntzan nola gorpuzten diren aztertuko da. Ikerketa honen bidez, Haur Hezkuntzako errealitatean, generoaren lanketa oso azalekoa dela ondorioztatu da, sakonekoak eta eraldatzaileak diren praktikak alboratuz. Berdintasunaren aldeko estrategia abiarazten du, aniztasuna bigarren maila batean kokatuz. Lan honek agerian utzi du oraindik hainbat erronka daudela genero-perspektiba txertatzen duen hezkuntza-eredu bat bermatzeko eta berdintasuna lortzeko bide luzea geratzen dela aurretik.

Gako-hitzak: Hezkidetza -- Haur Hezkuntza -- Generoaren trataera -- Feminismoa

[Title]

The work that is done in children´s education from a gender perspective

[Abstract]

The current politics regarding gender and sexuality do not intervene on gender violence from its roots, even if it has had a high increase lately. That is why a reflexion about the co-education model is needed in the education system, specially in the 0-6 stage, when the gender is starting to be built. This paper aims to deepen into the childhood, having as a main goal to study the work that is being done in the education system regarding the gender problematic. It consists on a case study which, by creating sinergies from the interviews realized to five experts and by registering the work that is being done in the field of co-education, intends to achieve an overview of the topic. This way, we study the nondik norakoak (hau ez dakit ezta gazteleraz esaten ere!) of co-education on the one hand, and the exact way they manifest in haur hezkuntza on the other hand. As a conclusion, we observe that the work done on gender is very supperficial in haur hezkuntza, setting aside deep and transforming practices. Instead of that, a strategy towards equality is carried out, leaving diversity on a second level. This works makes clear that there are numerous challenges yet in order to guarantee an education system with a gender perspective.

Key words: Co-education -- Pre-school education -- Gender treatment -- Feminism