Uztaro 112 (2020)

Familia-enpresen orientazio ekintzailea Mendebaldeko Saharan: testuinguruaren garrantzia

Laburpena:

Familia-enpresen orientazio ekintzailean (EO) testuinguruko faktoreek duten eraginak arreta handiagoa eskatzen du ikertzaileen aldetik. Era horretan, azterlan honek ikertzen du nola eragiten duten nazio mailako faktoreek EOaren eta familiaenpresen emaitzen arteko erlazioan. Zehazki, ikerlan honek ikertzen du nola bultzatzen edo geldiarazten duten erlijioak, historiak, egitura ekonomikoak, kulturak eta egoera politikoak erlazio hori aparteko ingurune batean: Mendebaldeko Saharan,hain zuzen. Asmo horrekin, ikerketan lortutako emaitzak plazaratu ditugu, zeinek egonkortasun politikoak, garapen-bidean dagoen egitura ekonomikoa izateak eta erlijio zein nazionalismotik eratorritako zenbait faktorek EOan dauzkaten onurak azpimarratzen baitituzte. Azkenik, azterlanaren aurkikuntzak eztabaidatu eta ondorio nagusiak laburbildu ditugu.

Gako-hitzak: Orientazio ekintzailea -- Emaitzak -- Familia-enpresa -- Mendebaldeko Sahara

[Title]

Entrepreneurial orientation and results of family firms in Western Sahara: the importance of the context

[Abstract]

The effect of context factors in the entrepreneurial orientation (EO) of family businesses deserves greater attention. Thus, the present study explores how national factors influence the EO-performance relationship in family businesses. In this sense, this work aims to analyze how religion, history, economic structure, culture and political situation contribute to strengthen or hinder the EO-business performance relationship in a context as unique as the Western Sahara. To that end, we show our findings that highlight that EO benefits from the following facts: political stability, a developing economic structure, and some factors derived from religion and nationalism. Finally, these findings are discussed and the main conclusions of this research are summarized.

Key words: Entrepreneurial orientation -- Performance -- Family firm -- Western Sahara