Uztaro 110 (2019)

«La Manada» auziko sententziaren jarraipena Twitterren: bortxaketaren kulturari buruzko gizarte-irudikapenak iraultzen

Laburpena:

Ikerlan honek «La Manada» izenez ezaguna den talde-bortxaketari buruz Twitterren eraikitako diskurtsoa aztertuko du. Horretarako, epaia plazaratutako egunaren inguruko lau asteetan #lamanada traola zuten txioen edukia analisi lexikal bidez aztertu zen. Emaitzetan diskurtso feministaren lanketa nabarmena izan zen mobilizazio sozialera deituaz, biktima babestuaz edota bortxaketaren kulturaren kontrako argudioak zabalduaz. Baina diskurtsu antifeminista ere plazaratu zen, bereziki biktimari errua egozteko eta diskurtso feministei kontra egiteko. Twitterreko diskurtsoa sexu-erasoei buruzko pentsaeraren isla izan daitekeela ondorioztatzen da, baina aldi berean baita agente aktibo ere jakintza eraldatu horren eraikuntzan.

Gako-hitzak: Aktibismo digitala -- Bortxaketa -- Bortxaketaren kultura -- Feminismoa -- Mugimendu feminista -- Twitter

[Title]

The sentence of «La manada» on twitter. Revolutionizing social representations about the rape culture

[Abstract]

This paper aimed to know discourse built on Twitter about the case of group rape called «La Manada» and to observe its impact on society. To this end, an analysis of the lexical content was carried out on the tweets that were published with the hashtag #lamanada for 4 weeks around the publication of the sentence. Two interpretations are generally highlighted: The feminist discourse, which called for social mobilization, defended the victim and spread the discourse against the culture of rape and the anti-feminist discourse, which blames the victim and goes against the feminist discourse.

Key words: Digital activism -- Rape -- Culture of rape -- Feminism -- Feminist movement -- Twitter