Uztaro 109 (2019)

Osasun-datu juridikoei buruzko babesa eta kirolean dopatzea

Laburpena:

Artikulu honen helburua da lagin biologikoen eta datu pertsonalen tratamendutik eratorritako inplikazio juridikoei buruz gogoeta fina egitea; hain zuzen ere, kirol-arloan dopinaren aurkako kontrola lortze aldera. Azkenaldian, kezka nagusia bihurtu da dopatzearen kontrako kontrola erdiestea kirol-lehiaketetan, eta hori gogotik barreiatu egin da gizarte mailan. Izan ere, eztabaidaezina da dopinaren eraginak askotarikoak direla: kirolarien osasunean, parte-hartzaileen berdintasun-baldintzetan eta kirolaren bitartez helarazitako balioen galbideratzea eragiteko bitarteko gisa. Horrek guztiak ekarri du hamaika erakunde publikok nahiz pribatuk konponbideak abian jartzea praktika hori ekiditeko; horregatik, oso komenigarria da geure buruari galdetzea ea ezarritako lege-testuinguruak eta kontrolen praktikak bat egiten duten oinarrizko eskubideen babeserako arau orokorrarekin.

Gako-hitzak: Dopina -- Osasun-datuen babesa -- Lagin eta pasaporte biologikoa -- Intimitaterako eskubidea

[Title]

The protection of health data and doping in sport

[Abstract]

This paper reflects on the legal implications of the treatment of biological samples and personal data for the purpose of doping control in sport. Over the last few years, doping control in sporting competitions has become a major concern with a significant social impact, given the impact of doping on the health of sportsmen and sportswomen, on the equality of conditions for participants and, finally, as a factor in the “perversion” of the values that are intended to be transmitted through sporting practices. This has led various public and private institutions to develop mechanisms to prevent this practice. It is very opportune for us to consider whether this normative framework and the practice of controls contemplates the more general framework referred to the protection of fundamental rights.

Key words: Doping -- Health data protection -- Biological sample and biological passport -- Right to privacy