Uztaro 108 (2019)

Itzulpenaren soziologia itzulpen-ikasketetan: euskal itzulpengintzaren historia aztertzeko ildoak

Egilea(k):
Miren Ibarluzea Santisteban
DOI:
10.26876/uztaro.108.2019.3
Jakintza-arloa:
Itzulpengintza
Orrialdeak:
53-76
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honen lehenbiziko atalean itzulpen-ikasketak diziplinaren bilakabidearen berri ematen da: itzulpena aztertzeko ereduen eta itzulpen-teorien errepasoa egiten da; halaber, polisistemen teoriatik harago jota ikuspegi berriek ekarri dituzten «kultur bira» eta «bira soziologikoa» zein testuingurutan gertatu diren azaltzen da.

Artikuluaren bigarren atalean bira soziologikoak ekarritako ikerketa-ildoak azaltzen dira: alorrari buruzko gogoetak biltzeaz gain, ikuspegi soziologikoz egindako ikerketa nagusien berri ematen da.

Azkenik, itzulpenaren soziologiak euskal itzulpengintza aztertzeko daukan balioabistaratzen da, bakan-bakanak baitira ildo horretan egindako lanak. Ibarluzea 2017lana oinarri hartuta, euskal itzulpengintzaren historiaren ikerketarako egokitasuna agerrarazten da, eta etorkizunean azter daitezkeen alorretako batzuk proposatzen

Gako-hitzak: Itzulpen-ikasketak -- Itzulpenaren soziologia -- Euskal itzulpengintzaren historia

[Title]

Sociology of translation in translation studies: research trends for the studyof basque translation history

[Abstract]

In the first part of this paper we describe the evolution of Translation Studies as a discipline: we recall the main different points of view and translation theories and we explain in which context the cultural and sociological turn have occurred in order to overcome some aspects of the systemic theories.

In the second part of the paper, we focus on the sociological turn in Translation Studies: we recall the main research-trends, projects and different aspects considered in the area.

Finally, we try to show why and how is the sociology of translation useful to study Basque translation history, based on Ibarluzea 2017 doctoral research. Few works have been done in the area of Basque translation studies folowing the sociology of translation and we try to make visible some posible research topics.

Key words: Translation studies -- Sociology of translation -- Basque translation history