Uztaro 106 (2018)

Talde arteko harremanen eragina jarduera fisiko inklusiboetan: pilotarien sinesmenak aztergai

Laburpena:

Ikerketa honetan urritasunik ez zuten pilotarien ustetan talde arteko harremanak euskal pilota inklusiboagoa bilakatzeko izan zezakeen eragina aztertu zen. Euskal pilotan ziharduten federatutako eta federatu gabeko 15 pilotari elkarrizketatu ziren bi talde-eztabaida saiotan. Galdekatuek adierazi zuten kideen arteko erlazioei dagozkien hainbat baldintza betetzeak euskal pilota inklusiboagoa egiten lagunduko lukeela, besteak beste, urritasuna duten pertsonak estatus bereko ikusteak, helburu komunak edukitzeak, taldekide sentiarazteko kideen artean elkar laguntzeak, (in)formazioaren gainetik elkar ezagutzeko esfortzua egiteak eta edonori adiskide izateko aukera eskaintzeak. Taldekideen arteko harremanak partaideen aurreiritziek baldintzatzen zituzten askotan, baina izandako esperientzia puntualek asko lagundu zieten horiek ekiditen. Aurrera begira, kontuan hartu beharko litzateke proiektu inklusiboak diseinatu eta abian jartzean epe luzerako jarduerek eragin positiboagoak dituztela.

Gako-hitzak: Euskal pilota -- Inklusibitatea -- Adimen-urritasuna -- Talde arteko harremanaren teoria

[Title]

Interpersonal group relations in inclusive physical activities: Basque pilota players’ beliefs on focus

[Abstract]

In this study, the effect of interpersonal group relations in the context of inclusive physical activities was analyzed. Fifteen Basque pilota players were interviewed in a group discussion format. In order to ensure inclusion, the interviewees recommended several conditions,such as, giving people with disabilities the same status, having common goals, helping each other in the group to develop the sense of belonginess, making efforts to know each other out of the training sessions or providing anyone the opportunity to become a friend. The relationship between the members was often conditioned by participants´ prejudices ,although their punctual experiences contributed greatly to avoid them. In the future, during the design and launching of inclusive projects, it should be taken into account that long-term activities have more positive impact.

Key words: Basque pilota -- Inclusion -- Mental disability -- The theory of interpersonal group relations