Uztaro 104 (2018)

Hartzaileek albisteen kalitatea saritzen dute?

Egilea(k):
Maria Gorosarri Gonzalez
DOI:
10.26876/uztaro.104.2018.1
Jakintza-arloa:
Komunikazioa
Orrialdeak:
5-28
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskarazko Kazetaritzaren 1. Kongresuaren 4. oinarriari jarraiki («Euskarazko kazetaritzak aurrera egingo badu, kalitatezko gutxieneko estandar batzuk bermatzen direlako izango da»), ikerketa honek euskarazko hedabideek plazaratzen dituzten albisteen kalitatearen azken urteetako norabidea aztertzea du helburu. Horren inguruko lehen neurketak inguruko hizkuntzetako hedabideei baino bikaintasun handiagoa aitortu zien euskarazkoei (González Gorosarri, 2011a). Ikerketa berri honek 2008ko krisialdi ekonomikoak euskarazko hedabideen kalitatean izan duen eragina zehaztuko du. Horretarako, egilearen aurreko lanetan oinarrituta (euskarazko hedabideetako albisteen kalitatea, 1983tik 2008ra bitartean), laurehun albistetik gora aztertuko ditu ikerketa honek. Euskarazko hedabideen lau hedabiderik zabalenak eta haien webguneak aztertzeaz gain (EiTB, Berria eta Argia), Interneten gehien irakurritako albisteak eta Twitterren gehien zabaldutakoak ere kontuan izan ditut, hartzaileen aukeraketa hedabideen eskaintzarekin bat datorren ikusteko. Horretan, albisteen kalitatea horren erabakigarria izan ez dela egiaztatu du ikerketa honek.

Gako-hitzak: Kalitatea -- Albisteen kalitatea -- Kalitatezko kazetaritza -- Sare sozialak -- Audientziak

[Title]

Does The Audience Reward News Quality?

[Abstract]

Following the 4th conclusion of the 1st Congress on Basque Journalism («Journalismin Basque will only go ahead, if some minimun quality standards are guaranteed»), this research aims to assess the direction of the news quality published in Basque media in the last years. The first on Basque media’s news quality found out that the excellence of Basque journalism is higher than the news quality of other media published in the Basque Country in other languages —French and Spanish— (González Gorosarri, 2011a). This new research will evaluate the influence of the economical crisis of 2008 in the Basque media. For such a purpose, based on author’s previous research (Basque media’s news quality, from 1983 until 2008), up to five hundred news reports will be analysed. The sample includes the main three Basque media (EiTB —broadcasting—, Berria —daily— and Argia —weekly—), as well as the most read news reports on the Internet and on Twitter, in order to determine if it corresponds to the media offer. The present research has verified that the journalistic quality is not so decisive in the demand for information.

Key words: Quality -- News quality -- Journalistic quality -- Social media -- Audience