Uztaro 13 (1995)

Zubereraren azentuaz

Egilea(k):
Iñaki Gaminde Terraza
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
107-128
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honetan zubereraren eremuan bederatzi herritan jasotako azentuari buruzko datuen laburpena eta analisirako proposamena aurkezten dira. Lana lau zatitan banatuta aurkezten da. Lehen zatian, jasotako izen eta adjetiboen azterketa akustikoaren emaitzen laburpena aurkezten da; ikuspuntu honetatik, azentuaren pertzepzioan izari nagusia zein den deliberatzea du helburu zati honek. Bigarren zatian, izen eta adjetiboen azentua txertatzeko proposatzen diren erregelak aztertzen dira. Hirugarrenean, deklinabidearen azentuari ekiten zaio; batetik, herri bakoitzeko erregelak ikertzekotan, eta bestetik, herrien arteko azaleko desberdintasunak azaltzekotan. Azkenik, laugarren zatian, aditz jokatuen azentu-eredu nagusiak ematen ditugu.

 

In this writing, the summary of data about accent of Basque language in Zuberoa collected in the nine villages and proposals for analysis are presented. It is divided into four parts. In the first part, the summary of the results of names’ and adjectives’ acoustic exam is given; from this point of view, the objectif of the first part is to determine which is the dimension of the accent’s perception. In the second part, the aim is to analyse the rules proposed to inject the accent of names and adjectives. The third part talks about the accent of the declination; on the one hand, it investigates the rules in each village, and on the other hand, it gives us the superficial differences among the villages. In the fourth and last part, the main models of conjugated verbs’ accent is discussed.