Uztaro 103 (2017)

Nanoteknologien eta RFID dispositiboen arteko konbergentzia teknologikoa: pribatutasunarentzako mehatxu berri baten atarian?

Laburpena:

Nanomaterial manufakturatuak (NMM), nanoteknologien ustiapenetik eratortzen diren material berriak, besteak beste irrati-frekuentzia bidezko identifikazio-sistemadun (RFID) etiketen prestazio teknikoak potentziatzeko erabiltzen dira. Dispositibo elektroniko horiek nagusiki esparru komertzialean produktuen unean uneko trazabilitatea egiteko baliatzen badira ere, norbanakoen informazio pertsonala eskuratzeko ere erabili izan diren kasu batzuk dokumentatu dira dagoeneko. Alde horretatik, ikerketa honen xedea kasu horietan RFID etiketen erabilerak norbanakoen pribatutasuna errespetatu duen edo ez aztertzean datza, horretarako datu pertsonalen babeserako legedia oinarri hartuta.

Gako-hitzak: Nanoteknologiak -- RFID etiketak -- Datu pertsonalak -- Pribatutasuna

[Title]

Technological convergence between nanotechnologies and RFID labels: anew threat to privacy?

[Abstract]

Manufactured nanomaterials (MNM), those new materials obtained from the employment of nanotechnologies, are used among other things to enhance the technical properties of Radio Frequency Identification tags. Although these electronic devices are mainly used in the commercial area to ensure a constant traceability of products, there have been already documented some cases where they were employed to acquire personal data. In this sense, the objective of this research is to analyze whether in those cases the privacy of individuals has been respected on the basis of the personal data protection regulations.

Key words: Nanotechnologies -- RFID labels -- Personal data -- Privacy