Uztaro 103 (2017)

Euskal Herrian bizi diren magrebtarren eta latinoamerikarren akulturazio-prozesua eta osasun psikologikoa

Laburpena:

Ikerlan honetan, Euskal Herrian bizi diren etorkinen hautemandako estresa eta ongizate-maila eta aldagai horien aurrekariak neurtzen dira, generoaren eta jatorriaren arabera egon daitezkeen desberdintasunak kontuan hartuz. 405 emakume etagizon etorkin elkarrizketatu ziren bai Latinoamerikakoak bai Magrebekoak, eta 306 emakume eta gizon euskaldun. Emaitza nabarmengarrienek adierazten dute estresa eta ongizate-maila ertainak direla, eta Magrebeko etorkinek Latinoamerikakoekin eta euskaldunekin konparatuta estres gehiago eta ongizate gutxiago adierazten dutela. Horrela, Magrebeko etorkinekin baieztatzen da akulturazioaren estresaren hipotesia eta Latinoamerikako etorkinen egoera esplikatzeko egokiagoa da atzerritar osasuntsuaren paradoxa. Azkenik, ikusten da estresaren eta ongizatearen aurrekariak desberdinak direla jatorri kulturalaren arabera.

Gako-hitzak: Akulturazio-estresa -- Ongizatea -- Immigrazioa -- Generoa -- Distantzia kulturala

[Title]

Latin American and Maghrebian aculturation process in the Basque Countryand its influence on mental

[Abstract]

The aim of this study is to analyze the level and predictive factors of perceived stress and life satisfaction of immigrants actually live in the Basque Country, and to analyse the influence of gender and cultur origen. The sample is composed of 405 women and men from Latin America and the Maghreb and 306 natives women and men. Results show moderate levels of stress and life satisfaction. Immigrants from the Maghreb show greater stress and less satisfaction than Latin American immigrants and natives. The acculturation stress hypothesis explains the stress and satisfaction levels of Maghrebian immigrants, and the health immigrant paradox was plausible in the case of Latin American immigrants. Finally, the predictors of stress and satisfaction was different in each group.

Key words: Aculturation stress -- Satisfaction -- Immigration -- Gender -- Cultur distance