Uztaro 101 (2017)

Emakumeak lanbide maskulinizatuetan: autobus-gidari lanbidearen kasua

Laburpena:

Lan-merkatuak gizonen eta emakumeen artean dauden ezberdintasun sozialen agerlekua izaten jarraitzen du (Sallé eta Molpeceres, 2010). Izan ere, gizonek eta emakumeek sektore eta okupazio ezberdinetan egiten dute lan eta emakumeek lan egiten duten sektoreetan baldintza okerragoak daude oro har (Bettio eta Verashchagina, 2009). Ikerketaren helburu nagusia hau da: lanbide maskulinizatuetan jardutean, lan-segregazioari aurre egiten dioten emakumeek bizi ditzaketen oztopoak eta diskriminazio-egoerak aztertzea. Bus-gidaritza lanbidearen barruan landuko da aipatutako helburua. Horretarako hamar emakume autobusgidariri egin zaizkie elkarrizketa erdiegituratuak. Edukiaren analisiaren bidez egin da elkarrizketen analisia (Abela, 2011). Emaitza nagusiei jarraikiz, emakume gidariek bizi duten errealitateari begirako diskurtso- eta bizipen-aniztasunak agerian geratu dira. Izan ere, emakume gidari batzuen artean beren egoerarekiko normaltasunaren pertzepzioa nagusitzen den bitartean, beste batzuk bizi duten egoerarekiko kritiko agertzen dira. Halere, agerian gelditu da egun oraindik bus-gidari izatea ez dela gizonentzat eta emakumeentzat berdina.

Gako-hitzak: Segregazio horizontala -- Lan-merkatua -- Lanbide maskulinizatua -- Diskriminazioa

[Title]

Women in masculinized occupation: the case of bus driver profession

[Abstract]

Labor market continues to be the reflection of the social differences existing between men and women (Sallé and Molpeceres, 2010). Indeed, women and men work at different labor sectors and occupations, and labor conditions are in general worst in the domains where women work (Bettio and Verashchagina, 2009). The main objective of this research is to analyze the obstacles and discriminatory situations that women who are working in masculinized occupations might live. Precisely at the bus driver occupation. Semi-structured interviews were conducted with ten women and they were analyzed with the method of content analysis (Abela, 2011). Results showed that there is a plurality of discourses and experiences about the reality lived by female bus drivers. Whereas some women perceive their situation as normalized, other are more critical about the situation they live. Notwithstanding, the study emphasizes that there is still a relevant difference between male and female bus drivers.

Key words: Horizontal segregation -- Labor market -- Masculinized occupation -- Discrimination