Uztaro 100 (2017)

Euskarazko haur-literatura eta kulturartekotasuna

Laburpena:

Ikerketa honetan euskaraz argitaratutako haur-liburuen corpus bat aztertu da kulturarteko ikuspegitik. Helburua izan da kulturarteko konpetentziak garatzen lagundu dezaketen liburuak aurkitzea; alegia, kulturarteko hezkuntzaren tresna moduan erabil daitezkeenak. Horretarako, irizpideak bilatzea derrigorrezkoa izan da, eta irizpideen zerrenda bat eraiki da, haur-literaturan aplikatzeko; zer liburuk laguntzen duten konpetentzia horiek garatzen detektatu ahal izateko, hain zuzen. Ikerketan, beraz, haur-literaturako corpus bat zedarritu da, analizatzeko irizpideak finkatu dira, irizpideen arabera corpusaren azterketa egin da, eta ondorioak atera dira.

Gako-hitzak: Haur-literatura -- Kulturarteko hezkuntza -- Kulturarteko konpetentziak

[Title]

Children's basque literature and intercultural education

[Abstract]

In this study a corpus of children's literature in Basque is examined from anintercultural standpoint. The aim has been to find whether the texts help to contribute to the development of intercultural skills to enable them to be used as a resource for intercultural education. To this end, it was imperative to compile a list of criteria to apply to children's literature and thus ascertain which of the texts met the requirements. The present research ther efore involves selecting a corpus of children's literature, devising criteria for analysis, applying the criteria to the corpus and drawing conclusions.

Key words: Children's literature -- Intercultural education -- Intercultural skills