Uztaro 99 (2016)

Osasun-izurriteen komunikazioa aro digitalean

Egilea(k):
Nahia Idoiaga Mondragon
DOI:
10.26876/uztaro.99.2016.4
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
115-132
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

2014ko ebolaren izurriteari buruz Twitterren eginiko arrisku-komunikazioa ikertzen da lan honetan. Hiru ardatz nagusi ditu: Twitterren ebolak izandako jarraipenaren eduki-analisia, Twitterren gaia lantzeko erabilitako komunikazio-estiloaren analisia, eta, azkenik, gure emaitzak osasun-krisietan pertsonek informatzeko dauzkaten ohituren testuinguruan kokatzea. Horretarako, ebolari buruz idatzitako 28.760 tweet edo txio aztertu ziren eta 294 pertsonari osasun-krisietan informatzeko dauzkaten ohiturei buruzko galdesorta pasa zitzaien. Emaitzak Twitterren osasun-krisietan informatzeko era aldatzen duela frogatu dute, komunikabide tradizionaletako komunikazioa transformatuz. Eraldatze horretan komunikabide tradizionalen diskurtso bakarrari kritikak eta gaia lantzeko ikuspuntu emozionalak garrantzi berezia hartu zuten. Bukatzeko emaitzen inplikazio sozialei buruz eta sare sozialen bidezko komunikazioak etorkizuneko osasun-izurriteei aurre egiteko izango duen garrantziari buruz hausnartzen da.

GAKO-HITZAK: Arrisku-komunikazioa · Ebola · Komunikabideak · Sare sozialak · Twitter.

Communication of emerging infectious diseases in the digital era

Risk communication in Twitter during the 2014 Ebola outbreak is studied in thisinvestigation. Our research analizes three main issues: the content analysis of the Ebola´scoverage in Twitter, the research of the communication style of Twitter in this outbreak andthe contextualization of both in the information habits in health crises. For that 28,760 tweetsabout Ebola were analyzed and a survey about information habits in health crises to 294people was carried out. The results highlighted that Twitter changes the way to inform in healthcrisis, transforming the communication of the traditional mass media. In this transformationthe unique discourse of the traditional media is criticised and the emotional perspective isunderlined. Finally, the social implications of the results and the importance of social networkcommunication in future health crises are discussed.

KEY WORDS: Risk communication · Ebola · Mass Media · Social Networks · Twitter.