Uztaro 99 (2016)

AOI Kontabilitateko ikasgaietan: ikasketen hizkuntzak eraginik al dauka ikasleen pertzepzioan?

Laburpena:

Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntzaren (AOI) metodologia Kontabilitateko ikasgaietan aplikatzeko eragozpen nagusiak, metodologia horrek ikasleengan sorraraz lezakeen beldurrean eta ziurgabetasunean aurkitzen ditugu. Lan honen helburua ikasketen hizkuntzaren aukerak diferentzia esanguratsurik sortzen duen aldagai horietan argitzea da. Horretarako, azterketa enpiriko bat egin da eta ikasleen iritziak inkesta bidez jaso dira.

Emaitzek adierazitakoaren arabera, euskaraz ikasten duten ikasleak uzkurrago agertu dira ikaskuntza-metodologia berrietara egokitzeko gaztelaniazkoak baino.

GAKO-HITZAK: AOI · Kontabilitatea · Erosotasun-gunea · Ikaskuntza-hizkuntza.

PBL in accounting subjects: does the language variable affect onstudents´perception?

The principal problems of applying Problem Based Learning (PBL) methodology inAccounting subjects are the fears, reticence and uncertainties that are generated in studentsduring the implementing. The aim of this work is to find the relevant differences that arise onhaving applied this learning methodology depending on the linguistic option chosen by thestudent. For it, an empirical analysis has been realized and the perception of the student hasbeen tested by a questionnaire.It shows that the resistance to change for students who choice Basque Language ishigher than the students who choice Spanish.

KEY WORDS: PBL · Accounting · Zone of comfort · Basque Language Learning.