Uztaro 98 (2016)

Hazkunde ekonomikoaren teoria klasikotik eta modernotik desazkunderako jauzia

Laburpena:

Hazkunde ekonomikoa sarritan oparotasunaren berme moduan ulertu izan da. Zentzu horretan, erakunde publikoetatik hartzen diren erabakien arrakasta-maila horiek eragindako hazkunde ekonomikoaren arabera neurtzeko joera orokortua dago. Alegia, hazkunde ekonomikoa honela ulertu da: ekonomia baten ondasun eta zerbitzuen ekoizpena eta, beraz, ekonomia horren errenta denbora jakin batean hazten den erritmo bezala, eta barne-produktu gordinaren hazkunde-tasaren bidez neurtu. Ondorioz, ekonomialariek hazkunde ekonomikoaren azterketari arreta berezia eskaini izan diote, alegia, hazkunde ekonomikoa eragiten duten faktoreen identifikazio-lanak asko eta askotarikoak izan dira denboraren joanean. Azken urte hauetan, baina, desazkundearen mugimenduak ekonomiek hazkunde ekonomikoa azken helburu moduan izatearen ideia bera kritikatu du. Artikulu honek, beraz, Adam Smith ekonomialari klasikotik abiatuta, hainbat pentsalarik hazkunde ekonomikoari buruz azaldu dituzten ekarpen esanguratsuenen bilduma labur bat aurkeztea du helburu.

GAKO-HITZAK: Hazkunde ekonomikoa · Solow-en eredua · Hazkunde endogenoa · Desazkundea.

From classic and modern growth theory to degrowth

The issue of economic growth often has been understood as prosperity and the link between the public expenditure and growth has been considered successful if their relation-ship is positive. In that sense, the literature has focused on identifying the factors that generate the economic growth. However, recently, the strategy of degrowth has appeared as an alternative of the paradigm of economic growth. So, the aim of this paper is to present a short collection of the most relevant contributions about the growth theory since Adam Smith.

KEY WORDS: Economic growth · Solow’s model · Endogenous growth · Degrowth.