Uztaro 98 (2016)

Espetxeko genero-diskriminazioa hizpide: Euskal Herriko presondegietako atxiloen, langileen eta elkarteetako kideen ikuspegiak

Egilea(k):
Maria Ruiz Torrado
DOI:
10.26876/uztaro.98.2016.1
Jakintza-arloa:
Antropologia
Orrialdeak:
5-29
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Gaur egun eta Euskal Herriko presondegietan emakume atxiloek zer-nolako genero-bereizkeriak edo desberdinkeriak jasaten dituzten aztertzea du helburutzat artikulu honek. Batik bat, azken urteotan espetxe-sisteman gertaturiko aldaketen balizko eraginari erreparatu nahi diogu; esate baterako, makrokartzela edota zentro tipoen agerpenari nahiz Errespetu Moduluen sorrerari helduta. Horretarako, Kartzela, genero-erakundea: emakume presoen bizipenak, erresistentziak eta estrategiak doktore-tesiaren testuinguruan egindako elkarrizketa sakonen edukiak aztergai izango ditugu. Hainbat esparru hartuko dugu kontuan: 1) zentroak, azpiegiturak eta barne-antolaketa; 2) jarduerak, ikastaroak eta enpleguak; 3) kontrola eta erasoak; 4) osasun-egoera, arreta medikoa eta zaintza; eta, azkenik, 5) espetxetik kanpo daudenekiko hartu-emanak. Esparru horietan (bir)sortzen diren genero-ezberdinkerien bidez, kartzelaren izaera sexista, androzentrikoa eta diskriminatzailea azaleratzen ahaleginduko gara.

GAKO-HITZAK: Espetxeratutako emakumeak · Generoa · Diskriminazioa.

On gender discrimination in prison: the perspectives of inmates, workers and members of associations in the prisons of the Basque Country

The purpose of the current article is to analyze the types of gender discrimination or inequalities women inmates are suffering nowadays, in the prisons of the Basque Country. Special attention will be paid to the possible effects of recent changes in the prison system;e.g. the creation of macro prisons or Respect Cell-blocks. The analysis is based on the contents of several in-depth interviews, which were conducted for the completion of a doctoral thesis entitled Prison as a gender institution: experiences, resistances and strategies of women prisoners. The discussion will be particularly focus on the following topics: 1) centers, infrastructures and internal organization; 2) activities, courses and jobs; 3) control and attacks; 4) health situation, medical attention and care; and, finally, 5) relations with people outside the prison. We aim to bring to light the sexist, androcentric and discriminatory character of prisons through an analysis of gender inequalities (re)created in such places.

KEY WORDS: Imprisoned women · Gender · Discrimination.