Uztaro 95 (2015)

Idatzizko albisteen ikusentzunezkotzea. Wall Street Journal, New York Times, El Pais, Ara, El Correo, Berria, Argia eta Goiena aztergai

Laburpena:

Komunikabideak, oro har, jakitun dira online bidezko bideo-kontsumoa etengabe hazten ari dela. Eta idatzizko komunikabideek ere ekin diote albisteen ikus-entzuteko prozesuari. Hori bakarrik ez, bideo propioen ekoizpenean ari dira jatorriz idatzizko medioak direnak, oso garbi izan gabe idatzizko albistearen eta ikus-entzunezkoaren artean egon behar den harremana. Kontsumo-joerak aldatzen doazen heinean, esperimentazio-fasean murgildu dira baita egunkariak ere, euren edizio digitaletan. Bizirauteko erronka ote da ikus-entzunezkotze propioa gauzatzea? Galdera horri erantzun ahal izateko, ezinbestekoa da jakitea egunkari horien bideogintza nolakoa den eta zein eratako albisteetan ari diren ikus-entzunezkotzen.

GAKO-HITZAK: Komunikabideak · Bideo-kazetaritza · Ikus-entzunezkotzea ·Idatzizko albisteak.

Audiovisualization of written news. Wall Street Journal, New York Times, ElPais, Ara, El Correo, Berria, Argia and Goiena as case study

The mass-media, in general, know online video consumption never stops. And the write mass-media also have initiated in the audiovisualization of written news. In addition, they produce their own videos, without defining which relationship exist between their video and written news. Meanwhile the ways of consumption changing and the newspapers are testing in their digital editions. Could they survive doing their own audiovisual production? To answer that question, it is necessary to research the videos of those newspapers and see which news promotes the audiovisualization.

KEY WORDS: Mass-media · Video journalism · Audio-visualization · Written news.