Uztaro 95 (2015)

Gazteek atzerakarga handiagoa nahi dute euskaraz?

Egilea(k):
Julian Maia Larretxea
DOI:
10.26876/uztaro.95.2015.3
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
51-71
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan egileak proposatzen eta argudiatzen du euskaraz eginiko testu azalpen-argudiozkoen ugaritzeak ekartzen ari duela bilakaera oraintsu arte izan diren ideietan euskarazko hitz-ordenari dagokionez, idatzizko prosa logiko-diskurtsiboaren eremuan. Testuinguru horretan ikerlan bat aurkezten da non erakusten den nolako irizpideak adierazten dituzten bi inkestatu multzok, desberdinak direnak euskarazko konpetentzia-mailan: goien mailako aditu talde bat eta gazte unibertsitario talde bat. Emaitzetan ageri da adituen taldeak joera handiagoa erakusten duela atzerakarga txikitzeko, gazte unibertsitarioen multzoak baino.

GAKO-HITZAK: Euskara · Hitz-ordena prosan · Atzerakarga · Irizpideen bilakaera.

Do young people want a heavier back-burden in basque?

In this article its author puts forward and argues that the increasing use of Basque in explanatory and argumentative texts is bringing about an evolution in the ideas about the word-order in the Basque written logical-discursive prose. In this context a research work is presented regarding the criteria shown by two samples of users of the language with differing levels of proficiency, in which the most expert group shows a clearer trend towards reducing the back-burden of Euskara than the young students to whom they are compared.

KEY WORDS: Basque Language · Word-Order in Prose · Back-Burden · Evolution in Criteria.