Uztaro 94 (2015)

Egunerokotasuneko negoziazioak bikote parekideetan

Egilea(k):
Amaia Agirre Miguelez
DOI:
10.26876/uztaro.94.2015.1
Jakintza-arloa:
Antropologia
Orrialdeak:
5-18
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honek euren burua bikote berdinzaletzat dutenen inguruko ikerketa baten ondorio garrantzitsuenak jasotzen ditu. Zehazki, bikote-eredu horiek garatzen dituzten negoziazio-prozesuetara hurbilduko gara. Horrela, bikote-harreman parekideetan negoziazio eta egunerokotasuneko erabakiek betetzen duten papera eta horien garrantzia aztertuko ditugu. Horretarako, zaintza eta etxeko lanen, diruaren kudeaketaren eta maitasun erromantikoaren inguruan garatzen diren negoziazioetara hurbildu gara, besteak beste, metodologia kualitatibotik abiaturik. Ondorio nagusietako bat zera da, bikote horientzat parekidetasuna helburu argi bat da, baina, zenbait oztopo topatzen dira hura gauzatzeko momentuan. Parekidetasuna posible egiten ez duten oztopo horiek gainditzeko tresna eraginkorra bikotekideen artean gauzatu daitezkeen negoziazioak dira, eta horretaz asko kontziente baldin badira ere, ezarritako genero-rolak gainditzeko tresna bezala, gure gizartean nagusi den maitasun erromantikoaren ideiarekin talka egiten du.

GAKO-HITZAK: Bikote berdinzaleak · Feminismoa · Maitasun erromantikoa ·Genero-rolak.

Everyday life negotiations and romantic love in egalitarian couples

This article presents the main conclusions of a qualitative research that analyzed the ways in which negotiations are managed inside self-defined egalitarian couples. In this way we analyze the role of everyday life decisions and negotiations in this egalitarian couples. Different aspects will be analyzed: negotiations on distribution of housework and care work, economic management and romantic love, among other aspects. One of the main conclusionsis that gender equality is a goal for this type of couples but there are major obstacles to its realization. A way to overcome the obstacles of gender roles is the negotiation itself and these couples are aware of it, but this idea is opposed to the romantic love ideal.

KEY WORDS: Egalitarian couples · Feminism · Romantic love · Gender roles.