Uztaro 93 (2015)

Kazetaritzaren garabideak: Kalitatea, berrikuntza eta prestakuntza

Laburpena:

Lan honetan, Euskal Herriko eta Europako eskarmentu handiko 73 kazetariri egindako inkesta analitiko baten emaitzak aurkezten dira. Kazetaritzaren orainaz, eta,batik bat, etorkizunaz galdetu zaie. Guztira 29 galderaz osatutako inkesta bete zuten, 2013ko azarotik 2014ko martxora bitartean. Galdetegia ikerketarako propio diseinatuzuen EHUko HGH ikertalde finkatuak. Inkestatutako 73 kazetari horietatik 19 Euskal Herrikoak ziren, eta gainerako 54ak Europako bost estatu populatuenetarikoak: Alemania, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia eta Italia. Oro har, iritzi-adostasun nabarmena antzeman da, eta, egun lanbideak bizi duen krisia gainditzeko, hiru gakoagertzen dira garbi: kalitatea, berrikuntza eta prestakuntza. Adituen esanetan, beraz,ildo horiek markatuko dituzte kazetaritzaren garabideak. Gehientsuenak, halaber, bat datoz esatean kalitatea, azkartasuna eta egiazkotasuna bateragarriak direla. Ezdute uste prentsa idatzia epe laburrean (2020an) desagertuko denik; aldiz, aldaketaoso sakonak egin beharko dituela deritzote. Gehienek uste dute sareko etorkizuneko informazioa hobea, sakonagoa eta interaktiboagoa izango dela.

GAKO-HITZAK: Etorkizuneko kazetaritza · Kalitatezko kazetaritza · Profesionaltasuna · Sareko informazioa.

Journalism in progress: Quality, innovation and training

This work presents the findings of a survey conducted on 73 prominent journalists from the Basque Country and Europe. They were asked about the present and in particular the future of journalism. The survey which was analytical and comprised 29 questions in total was carried out between November 2013 and March 2014. The questionnaire was designed by the HGH research team from the University of the Basque Country. Among the 73 journalists surveyed, 19 were from the Basque Country while the other 54 were from the five most populous states in the European Union: namely Germany, the United Kingdom, Italy, France and Spain. There was a significant degree of shared opinion. Three key solutions were given for the salvation of journalism: quality, innovation and training. The majority also believed quality, speed and accuracy to be compatible. They did not believe that the print press would cease to exist in the short term (by 2020). However, they did believe it would undergo a significant transformation. Most considered that in the future there would be better, more interactive and more in-depth online content.

KEY WORDS: Quality journalism · The future of journalism · Online content · Professionalism.