Uztaro 92 (2015)

Justizia trantsizionala Latinoamerikan: bakeprozesu baterako ikasgaiak

Laburpena:

Bake-prozesuak garatzeko justizia trantsizionalak proposatzen dituen hainbat neurri erabil ditzakegu. Ikerketa honek Latinoamerikan azken hamarkada hauetan gertatutakoaz hausnartzea du helburu, haien esperientziatikikasgaiak ateratzeko asmotan. 4.899 inkestaren bitartez, 5 herrialdetako biztanleen iritziak jaso dira. Emaitzak aztertuta, honako neurri hauek adiskidetzeko bidean paper garrantzitsua jokatzen dutela ondoriozta dezakegu: iragana eta indarkeriaren garaia jorratzea funtsezkoa da eta, nahiz eta emozio negatiboak azaleratu, indarkeriaren biktimengan batik bat, hedatutako neurrien eraginkortasunean eragin handia du. Gainera, neurriok eraginkorrak direla sumatzen denean, giro soziala hobetzen dute, elkartasuna eta erakundeenganako konfiantza berrituz.

GAKO-HITZAK: Justizia trantsizionala · Latinoamerika · Bakeprozesua· Egiaren Batzordeak · Barkamen-eskaerak.

Transitional justice in Latin America: peace process opinion surveys

Different transitional justice measures have been used to deepen the processes of peace. This study explores the measures used in Latin American context, so to draw some conclusions and lessons. Original survey data from five countries was used (N = 4899). The results reveal the importance of these measures in reconciliation process: is important to discuss and share the experiences of the violence past, although this can bring out negative emotions. Another relevant variable was the perceived effectiveness of the measures implemented. When measures are considered effective help to improve social clime and increase social solidarity and institutional trust.

KEY WORDS: Transitional Justice · Latin America, Peace Processes · Truth Comissions · Apologies.