Uztaro 92 (2015)

Familiaren kapital sozialaren eta berrikuntzaren azterketa: «Familiaren efektua» kapital sozialean

Laburpena:

Lan honek familia-enpresen kapital soziala ikertzen du, familiaren kapital sozialaren eta antolaketa-berrikuntzaren arteko harremana aztertuz. Ikuspegi estruktural, erlazional, kognitibo eta «taldeen teoria»n oinarrituta, aurreikusten dugu familiako kideen kapital sozialak eragin positiboa izango duela enpresaren berrikuntzan. Gure hipotesia familia-enpresetan kudeaketa-funtzioak betetzen dituzten pertsona elkarrizketatuen laginak aztertuz frogatu dugu. Halaber, gure emaitzen bidez, familia-enpresen atzean dagoen kapital soziala hobeto uler dezakegu, erakundeak talde sozial dominante batean agertu ohi diren testuinguruaren baitan.

GAKO-HITZAK: Barne-kapital soziala · Familia-enpresa · Berrikuntza · Ezagutza konpartitua.

An study of family social capital and innovation: examining the «familyeffect» on social capital

This paper investigates the internal social capital of family firms by studying the relation ship between a family social capital and organizational innovation. Building on the structural, relational, and cognitive view, and on ‘groups’ theory, we predict that the social capital of family members will has a positive effect on firm innovation. We test our hypothesis by sampling respondents serving management functions in family firms. In addition, our results extend the understanding of social capital beyond family firms in a context where organisations are characterised by the presence of a dominant social group.

KEY WORDS: Internal social capital · Family firm · Innovation · Knowledge shared.