Uztaro 91 (2014)

Euskararen garrantzia diskurtso abertzalean: ardatz ala osagarri?

Laburpena:

50eko hamarkadan Euskal Herrian ernatzen hasi zen diskurtso abertzaleak, arrazaren ordez, hizkuntza jo zuen naziotasunaren faktore nagusi. Testuinguruaren aldaketarekin, ordea, 80ko hamarkadan sektore abertzale batzuek zalantzan jarri zuten teorizazio hura: hartara, euskarak abertzaleak kohesionatzeko eta kide berriak erakartzeko duen gaitasuna kolokan jartzen hasi ziren gero eta gehiago. Aldi berean, joera hark kezka sortu zuen abertzaleen barneko sektore euskaltzaleenetan: euskara desagertzeko arriskuaren aurrean, hizkuntzarekiko konpromiso falta leporatu zioten diskurtso abertzaleari. Euskararen garrantzia azpimarratu nahi duten iritzi-joera horiek islatuko ditugu artikulu honetan.

GAKO-HITZAK: Abertzaletasuna · Euskara · Naziotasuna · Diskurtsoa.

The importance of the Basque language in the Basque nationalism\'sdiscourse: central or complementary concept?

The revolutionary Basque nationalism\'s discourse born in the 50s recognized language, instead of race, as the first factor of nationality. With the change of context, however, some Basque nationalists questioned that theory in the 80s: the capacity of the Basque language to unite the Basque nationalist community and to attract new memberswas questioned more and more. At the same time, that trend created concern in some nationalist sectors (the most pro Basque language): in face of Euskara\'s extinction, the nationalist movement was accused of a lack of commitment to the language. This article reflects these trends that focus on the importance of the Basque language.

KEY WORDS: Basque nationalism · Basque language · Nationality · Discourse.