Uztaro 90 (2014)

Herri Administrazioen erosketa eta kontratazio iraunkorreko jardunbide egokiak

Laburpena:

Erosketa eta Kontratazio Publiko Iraunkorra (EKPI) Herri Administrazioek iraunkortasunaren alde jarduteko duten tresna erabilgarrietako bat bezala identifikatu da, bereziki sektore publikoak ekonomian leku nagusia duen herrialdeetan. Tradizionalki, Erosketa eta Kontratazio Publikoaren (EKP) arduradunek arlo ekonomikoari bakarrik erreparatu diote. Baina, ingurumen-irizpideak zein irizpide sozial eta etikoak barneratuz, iraunkortasunaren alde egin dezakete. Beraz, artikulu honen helburua zera da, garapen iraunkorraren testuingurua kontuan izanik, EKPren prozesuari loturiko legeesparruak izan duen bilakaera eta EKPI praktikan jartzeko dauden aukerak aztertzea. Horrekin batera, mundu-mailako zenbait Herri Administraziok aurrera eraman dituzten hainbat jardunbide egoki ere jasoko dira.

GAKO-HITZAK:  Erosketa eta Kontratazio Publiko Iraunkorra · Garapen iraunkorra.

Sustainable Public Procurement good practices

Sustainable Public Procurement (SPP) apparently seems to be an useful tool topromote sustainability, particularly within contexts in which public sector represents asignificant percentage of the economy. Traditionally, Public Procurement process does nothave into considerations sustainability criteria. The main objective of this article is toanalyse the development of the legal framework of the Public Procurement and to study thedifferent possibilities to put into practice the SPP. Furthermore, some SPP good practicesare collected.

KEY WORDS: Sustainable Public Procurement · Sustainable Development.