Uztaro 88 (2014)

Txapelketaren gertaera errituala: euskal kulturaren sinbolo giltzarria

Egilea(k):
Jexux Larrañaga Arriola
DOI:
10.26876/uztaro.88.2014.1
Jakintza-arloa:
Antropologia
Orrialdeak:
5-15
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Aurkeztera goazen ikergaian, txapelketaren paradoxa sakondu nahi izan dugu. Gertaera horrek gizarteratzen duen joko-eskemaren lehia benetakoa izanik ere, duen «esangura kulturala», jolasaren eremu sinbolikoan asebetetzen duela defendatuko dugu, hots: egiletza kolektibo eta izaera kulturalaren ardatzean. Gertaera errituala jolas sakonaren eremu ekoizlean esanguratu ahal izango dugu. Jolas kulturalak, komunitateak bizitzaz eta munduaz duen ikuskera bat erakusten digun neurrian, txapelketaren eremu sinbolikoa interpretazio kulturalaren lurra bihurtzen du. Txapelketaren gertaera errituala euskal kulturaren sinbolo giltzarria da.

GAKO-HITZAK: Jolas sakona · Semiosfera · Kultura-testua · Sinbolo giltzarria · Txapelketa.

Verse Improvisation as Symbol and Ritual Process in Basque Culture

In this investigation we want to examine the paradox of bertsolari championship. We claim that, even if in social terms the event itself of the championship corresponds to the competitive scheme of «joko», its cultural meaning takes place in the domain of noncompetitiveplayful «jolas»-along the axes of collective authorship and communal culture.Even if at the surface it is «joko» we situate the championship in the realm of deep play. To the extent that play in culture is expressive of a community´s interpretation of life and the world, the symbolic dimension of the championship becomes fodder for cultural interpretation. The ritualized performance of the championship becomes ultimately a key symbol of Basque culture.

KEY WORDS: Deep play · Semiotics · Cultural text · Key symbol · Championship.