Uztaro 87 (2013)

Ingurumenaren kudeaketarako enpresa-autorregulaziorako ekimenak Europar Batasunean: EMAS erregelamenduaren hedapenaren analisia

Laburpena:

Ekonomi eta enpresa-jardueran ekimen ugari izan dira azken hamarkadetan ingurumenaren kudeaketari buruz. Kontzeptu horrekin izendatu nahi izan dira mota askotako ingurumen-jarduketak, esaterako, ekoizpen prozesuen kontrola eta kudeaketa hobetzea, edota Ingurumena Kudeatzeko Sistema (IKS aurrerantzean) izenekoak ezartzea. IKSak ingurumenaren kudeaketarako enpresa-autorregulaziorako ekimen gisa definitu izan dira. IKS horiek ezartzeko eta ziurtatzeko, nazioarteko erreferentzia-ereduak hartu ohi dira oinarri. Nazioartean eredurik zabalduenak ISO 14001 estandarra eta Europar Batasuneko EMAS erregelamendua (Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistema) dira. Artikulu honen helburua Europar Batasuneko EMAS ereduaren analisi deskribatzaile eta xehatua egitea da.

GAKO-HITZAK: Autorregulazioa · Ingurumena Kudeatzeko Sistemak ·

EMAS · ISO 14001.Firm self-regulation initiatives for environmental management in theEuropean Union: an analysis of the dissemination of the EMAS schemel

Concern regarding environmental problems would appear to be taking deep root inthe different spheres of society. Diverse initiatives in economic and business activity havebeen developed in recent decades in this sense; a great number of them have beenassociated with the term environmental management – a concept with which environmentalpractices tend to be alluded to, ranging from improvements in management and the controlof manufacturing processes, to the implementation of Environmental Management Systems(EMS), an specific issue that have been linked to the more general to environmental selfregulationof firms. The implementation and certification of EMS tend to be based oninternational models of reference such as the ISO 14001 and the Community Eco-Managementand Audit Scheme (EMAS). The aim of this article is to analyze in depth the processof dissemination of the EMAS scheme.

KEY WORDS: Self-regulation · Environmental-Management-systems · EMAS · ISO 14001.