Uztaro 87 (2013)

Euskal literaturaren irakurleak zenbat eta nolakoak diren aztergai. Soziolinguistikako datuetatik eta irakurketa-ohiturei buruzko ikerketetatik abiatuta

Egilea(k):
Harkaitz Zubiri Esnaola
DOI:
10.26876/uztaro.87.2013.3
Jakintza-arloa:
Literatura
Orrialdeak:
51-68
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskal literaturaren irakurle kopurua eta irakurleen ezaugarriak funtsezkoak dira kultur eremu honentzat, baina ez dago emaitza doituak eskaintzen dituen berariazko ikerketarik, salbu eta gazteen irakurketa ohituren ezaugarriei buruzkoa eta eskoletako literaturaren irakaskuntzari buruzkoa. Irakurleen errealitateari argazkia atera ahal izateko aztertu ditut egoera soziolinguistikoari, kultura-ohiturei eta irakurketa-ohiturei buruzko zenbait ikerketa, zeren, ikuspegi kritiko batetik analizatzen baditugu, zeharka isla baitezakete euskal literaturaren irakurleak zenbat eta nolakoak diren. Emaitzen izaera hipotetikoa den arren, errealitatera hurbiltzeko balio dute: ohiko irakurle sutsuenak 15.000-20.000 inguru lirateke, ohiko irakurle moderatuak 40.000 inguru, eta tartekakoak une jakinetan 100.000-150.000 (aurrekoak barne). Gehiengo zabala Gipuzkoan eta Bizkaian bizi da, batik bat lehenengoan, eta, ziur aski, irakurle kopurua handiagoa da emakumezkoen artean, 25-54 urte artekoetan, eta, agian, unibertsitate-ikasketak dituztenen artean.

GAKO-HITZAK: Irakurketa-ohiturak · Kultura-praktikak · Kulturaohiturak · Euskara · Soziolinguistika.

Basque literature readers´ number and features. Based on research on sociolinguistics and reading habits

Basque literature readers´ number and features are essential for this field. However, there is no specific research on it, except one about the features of young people´s reading habits and another one about teaching literature at school. I took into account research on sociolinguistics, cultural habits and reading habits in order to take a photograph of the reader´s reality, because, if we analyse research from a critical point of view, it might be useful to reflect Basque literature readers´ number and features. Even though all results are hypothetical, they can be used to approach reality: hypothetically, there would be about 15-000-20.000 fervent regular readers, 40.000 moderate regular readers, and, exceptionally, 100.000-150.000 occasional readers (all the previous included). The majority of them live in Gipuzkoa and Biscay, most of them in the first one, and, probably, the number is bigger among women, people aged 25-54, and, perhaps, among those who have a university degree.

KEY WORDS: Reading habits · Cultural practices · Cultural habits · Basque, sociolinguistics.