Uztaro 86 (2013)

Unibertsitateko irakasle baten estrategia diskurtsiboen eta jarrera komunikatiboen azterketa, CLIL metodologia dela bide

Egilea(k):
Amaia Quintana Ordorika
DOI:
10.26876/uztaro.86.2013.4
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
111-146
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu hau, gaur egun gizartean ardura sortzen duen eta gero eta hedatuago dagoen gai batetik eratortzen da, alegia, hezkuntza eleaniztunean ikasleak trebatzeko, curriculumeko edukiak, atzerriko hizkuntzetan irakasteko testuingurutik. Artikulu honetan agertzen den ikerketaren jomuga HUHEZIko unibertsitatean, Lehen Hezkuntzako Graduan, CLIL/EAHII metodologiaz (Edukien eta Atzerriko Hizkuntzaren Ikaskuntza Integratua) baliatzen den irakaslearen diskurtsoa aztertzea da. Horretarako, ikerlanak bi norabide izan ditu, batetik, irakasleak darabiltzan estrategia diskurtsiboak zeintzuk diren identifikatzea. Bestetik, ikasgelan estrategia komunikatiboekin batera sustatzen diren jarrera komunikatiboek, nolako giroa sortzen duten aztertzea.

GAKO-HITZAK: CLIL · Hezkuntza eleaniztuna · Estrategia diskurtsiboak · Ikaste-irakaste prozesua · Komunikazio kinestesikoa · Jarrera komunikatiboa.

Analysis of the discursive strategies and communicative attitudes of aprofessor within a clil framework

This article is a concern in the field of foreign language learning in multilingual school contexts, in which the language is intended to be learned along with the contents of the curriculum. This article summarizes the research study done to a primary education dregree university proffesor at the university of HUHEZI within a CLIL methodology framework (based on the teaching of the various curriculum content along with English). The research was formed in two steps; firstly we aimed to identify what are the discursive strategies used by the university professor and secondly, we analyzed the climate generated by the communicative behaviors in the classroom during their learning process.

KEY WORDS: CLIL · Multilingual education · Discursive strategies · Teachinglearning process · Kinesthetic communication · Communicative behavior.