Uztaro 85 (2013)

EAE-ANV: sorrera eta ibilbidea errepublika-garaian (1930-1936)

Egilea(k):
Aitor Larrañaga Uranga
DOI:
10.26876/uztaro.85.2013.3
Jakintza-arloa:
Historia
Orrialdeak:
49-71
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

EAE/ANVrena izan zen Sabino Aranaren abertzaletasun klasikoa berriztatu eta doitzeko lehenengo saioa. Bigarren Errepublikako urte gorabeheratsuetan, jeltzaleak zein errepublikazaleak mugiarazten saiatu zen; batzuengandik eta besteengandik onena hartuta, euskaldunon autogobernurako bultzada erabakigarria ematea izan zuen xede, pragmatismo-ariketa betean. Nahiz eta arrakasta gutxiko talde politikoa izan, bidea markatu zuen, bai lehenengo Eusko Jaurlaritza osatu ahal izateko prozesuan, bai alderdi politiko abertzaleen modernizaziorako noranzkoan. Errepublikako tarte horretako gertaera nagusien harira, EAE/ANVren parte-hartzea eta eragina azaldu eta aztertu nahi izan da artikulu honetan. Bukaeran, hainbat hausnarketatxo ere egiten dira ikuspegi sinkroniko batetik.

GAKO-HITZAK: II. Errepublika · Abertzaletasuna · Berritzailea · Ezkerra.

EAE-ANV: origin and history during the Second Republic

EAE/ANV did the first attempt to renove and fortify Sabino AranaÂ’s clasicnationalism. In complicates years of the Second Republic, EAE/ANV tried to move tonationalists and republicans; it took the best things from ones and othres; its objective hadbeen to give one important thurst to get autogoverment for basque people, like a pragmaticexercise.Altgough it is a politic group with few success, it drek one way for the process toget the firts Basque Governement and for the way in the modernitation of the nationalistpolitic group.Remenbering the event of that period of Republic time, in this article is wanted toexplain and studied the participation and the influnce of EAE/ ANV; at the end of the article,they do some little reflexions from a sincronic point.

KEY WORDS: Second Republic · Basque nationalism · Innovative · Left.