Uztaro 84 (2013)

Enuntziatu parentetikoen balio polifonikoa Koldo Mitxelenaren prosan

Laburpena:

Artikulu honek bi helburu ditu: a) enuntziatu parentetikoek esataria bikoiztu eta ahots (eta ikuspegi) ezberdinak bere diskurtsoan sartzeko Koldo Mitxelenari egitura egokiak gertatzen zaizkiola aztertzea eta adibideen bidez frogatzea batetik; b) enuntziatu parentetikoen balio polifoniko hori, hondarrean, esatariaren argudiatzean aurrera egiteko estrategia eraginkorra gertatzen zaiola agerian jartzea bestetik. Izan ere, aztergai izango dugun egitura honi esker, aldi berean bi diskurtso zati gurutzatuko dira eta, ondorioz, bi interpretazio-lerrori ateak irekiko zaizkio. Horietako batek, parentetikoaren egitura daramanak, esatariaren argudiatze-haria norabideratuko duela ikusiko dugu
    
    GAKO-HITZAK: Enuntziatu parentetikoa · Polifonia-gertakaria · Dialogizitatea · Heterogeneotasuna


Parenthetical statements and their polyphonic significance in the prose of Koldo Mitxelena


    The present article has two main objectives: i) To demonstrate that parenthetical statements are used by the Basque linguist to insert different voices and perspectives through the doubling of the addresser; ii)to prove that the alluded polyphonic discursive strategy helps the addresser expand his discursive argumentation. Through the calculated use of interpolative structures two different discourses traverse and, hence, two purported interpretations are allowed. The article posits that it is the language contained in parenthetical statements which is loaded with the addresser’s argumentative line.

    KEY WORDS: Prenthetical statements · Discursive polyphony · Dialogic discourse · Heteroglosia.