Uztaro 79 (2011)

Julio Medem eta haren unibertsoa: Caótica Ana eta Habitación en Roma filmen kasua

Laburpena:


Artikulu honen helburua Caótica Ana eta Habitación en Roma filmen analisia egitea da, bi film hauek Medemen beste gainerako obrekin erlaziona-tuz. Asmoa, egile honen estilo partikularrean barneratzea da, Medemen esentzia agerian uzteko eta erabiltzen dituen baliabide tekniko zein narratiboez jabetzeko. Horretarako, haren filmografian behin eta berriz errepikatzen diren sinboloak eta eskemak (bikoiztasuna, bizitza-heriotza edo lur-zeruaren arteko harreman berezia, zirkularitatea, erdiaren garrantzia, pertsonaien identitaterik eza, ihesa, maitasuna, etab.) ikertuak izango dira Caótica Anan eta Habitación en Roman aurkitu eta aztertzeko. Film hauen mezua hauen formaren bidez ikuskatua izango da, irudiaren garrantzia kontuan hartuta. Bertan analizatu beharreko puntu garrantzitsuenak bikoiztasuna eta zirkularitatea dira, horiek mugiarazten dutelako azkenean narrazio guztia.
    
    GAKO-HITZAK: Medem · Analisia · Bikoiztasuna · Zirkularitatea.


Julio Medem and his universe “The case of the films Caótica Ana and Room in Rome”


    The aim of this article is to analyze Caótica Ana and Room in Rome, linking these two films with Medem’s other works. The current work studies the particular style of this film-maker to reveal his essence and discover what the techniques and narrative devices he used are. In order to make this possible, the symbols and patterns which are continuously repeated in his films (duality, the particular relation between life and dead or sky and ground, circularity, the importance of middle, lack of fixed identity, flight, love etc.) are studied, and found and analyzed them in Caótica Ana and Room in Rome films. Taking into acount the importance of the image, the message of these two films through their form have been examined. We conclude that the most important points to consider are the duality and circularity, because these points are what make the whole narrative flow .

    KEY WORDS: Medem · Analysis · Duality · Circularity.