Uztaro 69 (2009)

Euskarazko hedabideetako profesionalen lan-baldintzen analisia

Egilea(k):
Alazne Aiestaran Yarza
Jakintza-arloa:
Komunikazioa eta Kazetaritza
Orrialdeak:
79-101
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskarazko hedabide pribatuetan ari diren beharginen egoera profesionala aztertzen da hurrengo lerroetan. Prentsa idatzia, telebista, irratia eta sareko hedabideak hartu dira kontuan analisi honetan. Besteak beste, azaltzen da zein diren langileen batez besteko soldatak, euskarazko hedabide pribatuen tamaina, langileen antzinatasuna, eta lan-baldintzen arloan enpresa pribatuaren eta publikoaren arteko ezberdintasunak. Halaber, ikerlanaren emaitzetatik eratorritako ondorio nagusiak bildu eta lan-baldintzei dagokienez, sektorea hobetzeko proposamenak jaso dira.
    
    GAKO-HITZAK: Euskarazko hedabideak · Lan-baldintzak · Hobetzeko proposamenak.


    This research analyses the professional situation of basque private medias, such a press, radio, television and internet. The article refers to differents aspects of labour conditions, such as the average salaries, number of people working on the basque media, workers seniority and the differences between basque private and public medias as it relates to  working conditions. Likewise, this research gathers the main results and proposals for improving the future situation of labor conditions in basque private medias.

    KEY WORDS: Basque medias · Work conditions · Proposals for improving.