Uztaro 110 (2019)

Babesa bilatzen duten pertsonen harreran inplikatutako jarrerak eta prozesu emozionalak: europar identitatea eta sentsibilizaziorako neurriak

Laburpena:

Babes-eskatzaileen eta immigranteen etorreraren aurrean hautemandako mehatxu eta beldurra Europako herrien sekurizazioarekin eta mugak ixten dituzten politika-neurrien hedapenarekin lotzen da. Artikulu honek aztergai ditu: fenomeno horren aurrean unibertsitateko ikasleek dituzten emozio eta jarrerak, identitate europarrak jokatzen duen papera, eta nola sentsibilizazio-ekintzen bidez bizilagun berriekiko balio prosozialak susta daitezkeen. Emaitzek adierazten dutenez, zenbat eta identifikazio europar altuagoa izan, orduan eta errefuxiatuei mugak ixteko neurriekin adostasun handiagoa azaltzen da. Aitzitik, zenbat eta europar identifikazio baxuagoa izan, orduan eta balio prosozial eta integrazio-neurriekin adostasun handiagoa. Sentsibilizazio-kanpainek errefuxiatuekiko emozio positiboak eta moralak gehiagotzen ditu eta elkartasunaren aldeko balioak zabaldu.

Gako-hitzak: Errefuxiatuak -- Emozioak -- Jarrerak -- Europar identitatea -- Sentsibilizazio-jarduerak

[Title]

Attitudes and emotional processes involved in the reception of refugees: close of borders or integration?

[Abstract]

The threat and fear perceived by the arrival of migrants and asylum seekers and refugees, manage the extension of politics based on the securization of European cities and close of borders. This article explores the emotion and attitudes that students have in the face of this phenomenon, the role that plays European identity and how, using sensitivity actions is possible to promote prosocial values towards new neighbours. The results show that a high European identification is related to biggest agreement with close of borders. In reverse, a lower European identification is related with more prosocial values and agreement with integration measures. Sensitivity campaign manages to increase positive emotions and moral emotions toward refugees and extend solidarity values.

Key words: Refugees -- Emotions -- Attitudes -- European identity -- Awareness actions