Uztaro 14 (1995)

Alfabeto latinoz idazten ez diren hizkuntzen transkripzioa eta transliterazioa

Egilea(k):
Inaki Irazabalbeitia Fernandez
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
61-88
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Transkripzioa eta transliterazioa bereizi ondoren, argitalpen berezietan eta goi-mailako dibulgazioan transliterazio osoa erabiltzea eta dibulgazio-lanetan eta masa-komunikabideetan transliterazio erraztuaz baliatzea proposatzen da artikulu honetan. Erakunde ofizial batek hizkuntza batentzako transliterazio arauak eman eta munduan onarpena izan dutenean, sistema horixe proposatzen du euskararendako. Nahiz eta transkripzio ofizialik egon ez, nazioartean nahikoa bateratsu erabiltzen diren grafiak ere hobesten dira. Azkenik, zenbait hizkuntzaren transliterazioa euskarara moldatzeko taulak eskaintzen dira.

 

After distinguishing transcription from transliteration, this article proposes to use complete transliteration in specialized publications, leaving the easy transliteration for both vulgarization-works and mass-media. When an institution sets up transliteration-rules for a language, and when these rules are accepted world-wide, the same system is demanded for the basque language. In spite of lacking an oficial transcription, internationally mostly used graphies are the ones prefered. Finally, the article gives some boards to adjust some languages’ transliteration into the basque language.