Uztaro 98 (2016)

Goiena eta BERRIA komunikabideen balio soziala: neurgailu berri baten lehen egokitzapenak, euskal prentsarako

Laburpena:

1980ko hamarkadan, gizarte eta kulturaren arloan lan egiten duten erakunde eta enpresak hasi ziren erakusten haien jardunak sortzen zuen balioa ez zitekeela neurtu kontabilitate arruntaren bidetik. Horrela garatzen hasi zen balio soziala neurtzeko metodologia. Horretarako, ikertutako enpresaren interes-taldeen mapa osatu eta eragile horiengana joaten da, haiek enpresari ikusten dioten balioa zein den galdetzeko. Metodologia horretan oinarrituz, euskarazko komunikabideek zein balio sozial sortzen duten neurtzea da ikerketa honen asmoa. Goiena eta BERRIA komunikabideetan egin da neurketa. Kualitatiboki, euskararen zabalkundeari eta arautzeari egiten dioten ekarpena edo komunitatea kohesionatzen egiten duten lana aipatu dira, besteak beste. Jasotako aldagai guztiak neurtuta, ondorioztatu da bi komunikabideen artean, 2014an, diru-laguntzetatik jasotako euro bakoitzeko 9,22 euro itzuli dizkiotela gizarteari.

GAKO-HITZAK: Euskal komunikabideak · Balio soziala · BERRIA · Goiena · Euskara.

The social value of Goiena and BERRIA: first adaptation of a new measuring tool for Basque press

Social and cultural organizations started research about their social value, in 80Â’, considering that traditional accounting was not able to measure the real value of the value of their business. By this way, a new method was developed: the measure of the social value. This method consists of drawing the map of the stakeholders of the organization, and doing interviews with each stakeholder. The aim of this research is measuring the social value of Basque media, using this method. The measure had been made in Goiena and BERRIA. Qualitatively, the most important value of BERRIA and Goiena is the contribution to the diffusion and normativization of the Basque language. The result of all the calculus of social value is that those media return 9,22 euros per each euro received in subvention.

KEY WORDS: Basque media · Social value · BERRIA · Goiena · Basque language.