Uztaro 94 (2015)

Euskarazko albiste-plataforma digital bat sortu euskal Pirinioetan: egoera, kezkak eta aukerak

Laburpena:

Euskarazko zortzi tokiko komunikabide badaude euskal Pirinioen eremuan (Nafarroa iparraldea eta Nafarroa Beherea eta Zuberoa hegoaldea). Mahai gainean jarri da zortzien edukien agregatzaile izango litzatekeen plataforma digital bat sortzeko proposamena. Ikerketa honetan aztertu nahi izan da zein litzatekeen komunikabide bakoitzaren jarrera horrelako ideia bati begira. Horretarako, sakoneko elkarrizketak egin dira komunikabide bakoitzeko arduradunekin eta eztabaida-talde bat komunikabide bakoitzeko langileak elkartuz. Halaber, Euskal Herrian garatu diren antzeko beste kasuen azterketa egin da. Agertu den kezka nagusia da, ekonomikoaz gain, horrelako proiektu batek lan-karga handiagoa eskatuko duela, eta oraingo egoeran ez daukatela baliabiderik horretarako. Ez daukate denek iritzi bera partekatu beharreko edukiei buruz, ez eta eremu geografikoaren naturaltasunari buruz ere. Haatik, lurraldea kohesionatzeko tresna eraginkorra izango litzatekeela uste dute, eta euskarari mesede egingo liokeela.

GAKO-HITZAK: Tokiko komunikabideak · Euskal prentsa · Tokikom · Pirinioak.

Creating a digital platform in the Basque Pyrenees: situation, concerns andopportunities

This paper describes local media in the Basque language in the area of the Basque Pyrenees (northern Navarre, Basse Navarre and southern Soule) and the options for creating a digital platform that would work as a content aggregator. The research has been focused on the attitude of each local media towards this hypothetical platform. In-depth interviews have been conducted with each media group director and a focus group with professionals from all the media involved. In addition, a case study of similar digital platforms in the Basque Country has been undertaken. The main concern of the people involved is, apart from economic issues, that the project would increase their workload which is already stretched. Different opinions have emerged regarding the content to be shared and along what lines to designate geographical boundaries. However, the project is considered to be worthwhile as a means of bringing cohesion to the area in support of the Basque language.

KEY WORDS: Local media · Basque press · Tokikom · Pyrenees.