Uztaro 42 (2002)

Sarrera endogeno gauzatua

Egilea(k):
Jesus Rubio Peña
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
3-16
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Rubio (1996) lanean modelatu nuen nola enpresa instalatu bateko langileak koaliga  litezkeen enpresa lehiakide (endogeno) modura merkatu-ratzeko. Enpresa instalatuak berak aukeratutako eta eskarmentatutako langile guztien koalizio homogeneoak antolaturiko enpresa hori kasu paradigmatikoan elkarte kooperatiboa izanen zen (hala zen aipatutako lanean).  Artikulu honetan langileria heterogeneoa kontsideratuko dut bi produkzio-denbora dituen  lehia endogenoko eredu batean. Oreka perfektuan, lehiakide potentzial endogeno kooperatiboa  zein ez-kooperatiboa ere merkaturatu ahal izango da.

 

In Rubio (1996) I introduced a worker coalition from an incumbent firm as a  potential entrant of endogenous type. I modelled a paradigmatic endogenous potential  entrant as a cooperative firm promoted by the whole coalition of homogeneous workers  previously selected and trained by the incumbent firm. In the present article I consider
heterogeneous workers in a model of endogenous entry with two production times. In this  model cooperative and non-cooperative endogenous rivals could enter the market in perfect  equilibrium.