Uztaro 32 (2000)

Altos Hornos de Vizcaya-ren berregituraketa

Egilea(k):
Xabier Barrutia Etxebarria
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
3-16
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Eskala-ekonomiak ez dira garrantzitsuenak altzairugile baten lehiakortasunerako. Aitzitik, erabakigarriagoak gertatzen dira kudeaketa-politikak (bereziki giza baliabideen kudeaketa), enpresa-estrategiak, eta gobernuen politikak. Estatuaren erantzukizuna bereziki azpimarratzen da, eta Euskal Herriko administrazioaren eskuduntzen gabezia erakutsi. AHVren bideragarritasuna defendatzen da eta Estatu espainoleko gobernuak gidatutako berregituraketaren gainean oso iritzi kritikoa azaldu.

 

Economies of scale are not the main factor in a steelmaker’s success. Instead, management policies (specially human-resources management), corporate strategies, and government policies are more important. The state’s responsibility is given special emphasis, highlighting the Basque regional administration’s lack of power. AHV’s viability is defended, adopting a very critical view of the restructuring process carried out under the Spanish government.